Stichting Waarborgfonds Meppel

De stichting stelt zich ten doel:

Het ondersteunen en begunstigen van doelen en instellingen van culturele en sociale aard in de meest ruime zin en alles wat daartoe bevordelijk kan zijn: in het algemeen binnen de Gemeente Meppel, behoudens uitzonderingen en zulks ter beoordeling van het bestuur

< Terug naar het overzicht


Het bestuur vergadert 4 keer per jaar in de maanden maart, juni, september en december. Aanvragen die vòòr het begin van de vergadermaand binnen zijn, worden behandeld in de betreffende vergadering. Gaarne aanvragen digitaal aanleveren via het e-mailadres: secretariaat@
stichtingwaarborgfondsmeppel.nl
Aanvraagformulier is te vinden op de website

 • Voorzitter:
 • Dick Bakker
 • Secretaris:
 • Gerard ter Braake

 • Penningmeester:
 • Fred Hofstra
 • Leden: • Peter van Asselt
  Rob Kollen
  Marnix Barelds
  Alan Houtman
Website: www.stichtingwaarborgfondsmeppel.nl