Rabobankfonds

Over het rabobankfonds

Sommige projecten verdienen het om een steuntje in de rug te krijgen. Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland vindt dat dit zeker geldt voor initiatieven die het economische, sociale en culturele leven in de regio structureel versterken. Hiervoor reserveren wij graag een gedeelte van de winst. We doen dat via het Rabobankfonds.

Commissievergadering
Een speciale commissie beoordeelt minimaal twee keer per jaar de aanvragen en beslist of projecten in aanmerking komen voor een bijdrage. De commissie bestaat naast de directievoorzitter van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland uit leden van de ledenraad en medewerkers.


< Terug naar het overzicht
Voorwaarden Rabobankfonds
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Rabobankfonds van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland geldt een aantal voorwaarden oftewel criteria. Elke aanvraag wordt beoordeeld op deze criteria. Ook is het van belang dat u de gevraagde documenten meestuurt, zoals een algemene informatie/documentatie over uw organisatie en de activiteiten, een uitgewerkt projectplan, met een gespecificeerde opgave van de kosten en het daarbij horende financieringsplan en het meest recente financieel jaarverslag (indien aanwezig) (balans en resultatenrekening). Voldoet een aanvraag aan de gestelde criteria dan wordt de aanvraag vervolgens voorgelegd aan de commissie Rabobankfonds.
Meer informatie, aanvraagformulier en voorwaarden

www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/meppel-staphorst-steenwijkerland/rabobankfonds/

Contact
Rabobank
Meppel-Staphorst-Steenwijkerland

Commissie Rabobankfonds
Postbus 500
7940 AM MEPPEL
(0522) 522 310
Directie.mss@rabobank.nl