STICHTING HET BURGERWEESHUIS
Het Burgerweeshuis stelt zich ten doel financiële steun te verlenen ten behoeve van sociale en/of culturele doeleinden ten dienste van de inwoners van de gemeente Meppel. Uit historisch perspectief bestaat een voorkeur voor financiële ondersteuning van projecten m.b.t. de jeugd en adolescenten

MEER INFORMATIE >
GROTE BROER
Stichting Grote Broer is een particulier initiatief met het doel wensen en dromen van kinderen en ouders te helpen realiseren. De Stichting heeft een eigen (particulier verstrekt) budget en werft geen financiële middelen.MEER INFORMATIE >
RABOBANKFONDS
Sommige projecten verdienen het om een steuntje in de rug te krijgen. Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland vindt dat dit zeker geldt voor initiatieven die het economische, sociale en culturele leven in de regio structureel versterken. Hiervoor reserveren wij graag een gedeelte van de winst. We doen dat via het Rabobankfonds
MEER INFORMATIE >
STICHTING ONDERSTEUNING GEZONDHEIDZORG MEPPEL
S.OG.M. heeft als algemeen doel: ondersteuning van de Meppeler gezondheidszorg in meest brede zin. Zowel particulieren, als instanties kunnen een beroep doen op deze mogelijkheid van financiële ondersteuning binnen het kader van al of niet medische gezondheidszorg.

MEER INFORMATIE >
STICHTING WAARBORGFONDS MEPPEL
De stichting stelt zich ten doel: Het ondersteunen en begunstigen van doelen en instellingen van culturele en sociale aard in de meest ruime zin en alles wat daartoe bevordelijk kan zijn: in het algemeen binnen de Gemeente Meppel, behoudens uitzonderingen en zulks ter beoordeling van het bestuur

MEER INFORMATIE >
STICHTING KRIJG EEN KANS MEPPEL
Stichting “Krijg een Kans” is een fonds voor vrouwen in Meppel en de omgeving die een stap willen zetten om verder te komen, maar onvoldoende middelen hebben om dit zelf te bekostigen. Het is gericht op ontwikkeling en zelfontplooiing. Het fonds biedt ondersteuning om een wens of droom te realiseren.

MEER INFORMATIE >